Burguet

 

«Kom igjen» Alain vifter med armen sin mot oss, setter seg i jeepen og kruser oppover smågatene i landsbyen Gevrey Chambertin så det hviner i julene.   

Økologisk Pioner i burgund. 18 Rue l’eglise Gevrey Chambertin 1977. Alain har kjøpt hus og vinifisert sin første årgang fra innleide parseller. 1/3 av druene han han høster må han gi til landlorden, resten kan han beholde selv. Han må også betale alle omkostninger  for vedlikehold. Forutsetningene er ikke optimale men Alain har bestemt seg fo å sats uforbeholdent på topp kvalitet. Det innebærer hardt arbeid i vinmarken, streng sortering av druer og ingen bruk av sprøytemidler.  Det ble vanskelig start med en våt og krevende sommer og druene ble aldri helt modne. Resultatet  var lite tilfredstillende, og Alain var nær ved å gi opp.  Men hans venner  oppmuntret han til å fortsette arbeidet  og allerede neste årgang  var et stort løft i riktig retning. «Mitt ønske er å lage ærlig vin»,  sier Alain Burguet.  Det innebærerer minimalt med manpulering.  Alain bestemte allerede fra dag 1 for økologisk drift, og mens naboene ristet på hodet over Alains allergi overfor sprøytemidler, var Alain aldri i tvil om skadevirkningne ulike sprøytemidler har for jorsdmonn og planter.

Generasjonsskifte. I dag har hans to sønner Jean-Luc og Eric stort sett overtatt ansvaret for driften. Det er få  endringer. Arbeidet i vinmarken er som før men de har redusert bruk av ny eik. «Les Champeaux var altfor fatlagret», poengterer Eric. «Før var den lagret på 100 % nye fat, nå har vi redusert andelen nye fat. Det har gjort vinen tilgjengelig som ung samtidig som den fortsatt kan lagres».  I en periode fra 2006-2008 eksperimenterte brødrene med ulike cuveer.  Lieux dits en Billands og en Regnard ble slått sammen til en cuve:  Place des Lois,. En Reinard ligger på østsiden av RN74 ca 1 km nord for kommunegrensen til Morey St. Denis og Billard ligger vis-à-vis La Justice nord i Villagen. Men fra og med  2009 inngår disse igjen i en ny blanding. Til stor forvirring for forbrukeren selvsagt, men en kontinuerlig eksperimentering med ulike terroir og vinifikasjonsmetode er også en naturlig prosess og drivkraft for å heve kvaliteten. Burguets signaturvinen «Mes Favorites» fra  gamle vinstokker, noen helt tilbake til 1890 holder nivået til 1. cru.  Den er også vår favoritt. Rik og lagringsdyktig.